Projectleiderschap

Als je met meerdere teams of organisaties aan één project werkt heb je ook beschikking tot meer talent. Daarnaast kan een ander team heel anders naar bepaalde dingen kijken en levert dit veel waardevolle inzichten op. Een goede samenwerking levert iedereen winst op, dat is een feit. Maar het is ook een feit dat er veel factoren zijn die afbreuk kunnen doen aan die samenwerking. Projectleiderschap is de sleutel voor een optimale samenwerking.

1 + 1 = 3

Als meerdere teams of organisaties hetzelfde doel hebben, ligt het voor de hand de krachten te bundelen en samen sterker te staan in het halen van het gezamenlijke doel. In de praktijk blijkt samen dat doel halen een stuk lastiger door bijvoorbeeld subdoelen, andere prioriteiten en/of cultuurverschillen. Voor een goed resultaat is het cruciaal dat de verschillende partijen samen kunnen werken en het eens worden over het resultaat, het budget en de tijdsbesteding. Maar hoe doe je dat?

Projectleiderschap, het verbindende element

Een onafhankelijke, maar betrokken projectleider kan hierbij de oplossing bieden. Iemand die de kennis en ervaring van alle partijen ziet en inzet, en zoekt naar de manieren om samen meerwaarde te realiseren. En geloof het of niet; zo wordt een project geen stroperige zoektocht, maar een succesverhaal  waar mensen met plezier aan werken.

“Het succes is altijd dichterbij dan je denkt”

Na meer dan 20 jaar ervaring in verschillende teams en samenwerkingsverbanden weet ik dat er voor elke uitdaging een oplossing is. Hoe complexer de puzzel, hoe groter de uitdaging om op tijd en binnen budget een goed resultaat te realiseren en hoe enthousiaster ik word. Ik houd van het spel om met een goed projectplan een solide basis neer te leggen van waaruit maatwerk en flexibiliteit mogelijk zijn. Waar ik met stakeholdermanagement en in afstemming met de opdrachtgever, snel kan beslissen en vertragen als dat nodig is. Alle kikkers in de kruiwagen houden en zo samen de kruiwagen op tijd over finish krijgen, daar geniet ik van.

Hoe ik tot dat succes kom? Dat is altijd maatwerk, want geen organisatie, team of samenwerking is hetzelfde.