Procesbegeleiding

Een procesbegeleider is als een “kritische vriend op afstand met kennis van mensen en processen.” Die kennis ondersteunt teams bij het begin van een project of tijdens een volledig project. Een procesbegeleider zorgt ervoor dat teams zelfstandig en met succes een project kunnen afronden.

Waarbij is een procesbegeleider de oplossing?

Een procesbegeleider ondersteunt en begeleid jouw projectteam bij een goede start, door constructief te spiegelen bij

  • Probleemverkenning en probleemafbakening
  • Opdrachtformulering en opdrachtgeverschap
  • Projectfasering (van initiatief naar uitvoering tot evaluatie)
  • Draagvlak creëren
  • De succes- en faalfactoren
  • Projectteam samenstelling en samenwerking
  • Doelverkenning en methodische aanpak
  • Projectbeheersing zoals tijd, capaciteit, planning en budget

Het doel van de procesbegeleider is dat het projectteam het project zelfstandig tot een succes kan maken en de verandering duurzaam kan doorvoeren.

Ook bij een volledig traject is een procesbegeleider een uitkomst

In complexere projecten of bij minder ervaren projectteams kan een organisatie ook kiezen voor een procesbegeleider gedurende het hele traject. Dan is de rol van een procesbegeleider nog steeds die van een sparringpartner op afstand. Iemand die helpt om patronen, resultaten, geleerde lessen en kritische succesfactoren inzichtelijk te maken. En ook iemand die als advocaat van de duivel kan optreden om communicatie over (tussen-)resultaten, verwachtingen en plannen goed te communiceren naar opdrachtgevers, collega’s en derden.

“Mensen en teams zien groeien is fantastisch”

Het mooiste aan procesbegeleiding is de groei die je vanaf de zijlijn ziet. Juist doordat ik meer dan 20 jaar ervaring heb in het werken in teams en later in het begeleiden van teams, weet ik hoeveel groei er nog te halen is.

Door mijn coachvaardigheden te benutten en daardoor af en toe de kwartjes te laten vallen, zie ik hoe teams verder komen. Elke stap heeft uitdagingen, maar elke stap zorgt weer voor geleidelijke of soms zelfs veel groei.

En heel eerlijk: soms is het lastig als ik zelf sneller zou willen en op mijn handen moet zitten en op mijn tong moet bijten, maar de meerwaarde van zelf leren en inzien kost nou eenmaal tijd.